Cestování po kontinentech aneb Jak si hrají děti jinde

Cestování po kontinentech aneb Jak si hrají děti jinde

18
kvě
2016
Cestování po kontinentech aneb Jak si hrají děti jinde

18. květen 2016 09:00 - 14:00

Centrum Arkánavzdělávací akce č. 3716
akreditace MŠMT č.j. MSMT-38798/2014-1-974
 
 
 
Určeno:
 
Učitelkám MŠ, učitelům ZŠ, ZUŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům volného času a dalším zájemcům
 
 
 
Lektorka:
 
PaedDr. Lenka Pospíšilová učitelka ZŠ s rozšířenou výukou Hv, žačka a pokračovatelka hudebního pedagoga Pavla Jurkoviče, předsedkyně České Orffovy společnosti a lektorka mezinárodních
hudebních kurzů. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.
 
 
 
OBSAH:
Praktická hudebně - pohybová dílna zaměřená na rozvoj hudebně - pohybového cítění dětí předškolního
a školního věku. Dětské hudebně - pohybové hry z různých kontinentů a setkání s odlišnými kulturními
tradicemi v různých částech světa. Setkáme se i s autentickými jazyky, které nám dokreslí atmosféru různorodého prostředí.
 
V Africe se nejdříve naučíme jeden z tamních pozdravů a společně s domorodci rozvíříme bubny a v jejich rytmu pak rozpohybujeme i svá těla, která mohou být sama o sobě jedinečnými hudebními nástroji.
Ke břehům Ameriky se přeplavíme lodí a s kovboji se nejdříve proženeme prérií. S malými Indiány si vyzkoušíme svůj postřeh i šikovnost při některých hudebních hrách s netradičními
rekvizitami. Jejich hry vyžadují velkou míru intuice, soustředění i vnímání kamarádů. Letadlem se přeneseme do Austrálie, kde si zanotujeme s klokanem spisovatelem. Ponorka nás pak přeplaví do Asie, která nás překvapí svou zvláštní melodikou, jenž nám umožní vstoupit do tohoto nám stále ještě vzdáleného světa a společně najdeme klíč k písničce „Ó kina taico“. Hry asijských dětí jsou vystavěné na šikovnosti i přesnosti, která vede k ojedinělým hudebním i pohybovým útvarům. Cestu zakončíme doma, v Evropě, kde společně rozhoupeme zvony katedrály.
 
Prožitek a poznání jiných „cizích“ kultur umožňuje díky vnímání odlišností leckdy objevit, lépe
poznat a pochopit i kulturu vlastní a dojít tak v tomto smyslu i k větší úctě k sobě samým. U části písní budeme pracovat podle notových příloh, některé písničky a skladby zazní z CD,u dalších bude odkaz na odbornou literaturu.
 
 
 
S sebou vezměte: pohodlné oblečení, cvičky či přezůvky, psací potřeby
 
 
Prezence od 8:40 Kč
 
 
V ceně 770 Kč jsou zahrnuty pracovní listy (nejsme plátci DPH)
POZOR - LAST MINUTE SLEVA 30 % Z UVEDENÉ CENY MAMINKÁM NA MD, STUDENTŮM, SENIORŮM
 
 
UZÁVĚRKA:   12. 5.2016  (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
 
 
 
 
Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT
telefon: 731 316 507
email: agentura@blechova.cz