2,5 denní jazykový kurz "UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU"

2,5 denní jazykový kurz "UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU"

07
říj
2016
2,5 denní jazykový kurz "UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU"

07. říjen 2016 - 09. říjen 2016, 09:00 - 17:00

Jazyková škola a Akademie rozvoje Lingua Zlín2,5 denní jazykový kurz

Seminář je praktický, sebezkušenostní, přesahuje formu přednášky, zahrnuje účast na živých ukázkách, rozbory, testy a diskuse

Zaměřuje se na zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování

Pomáhá diagnostikovat "kanály vnímání" studentů a rozšířit možnosti vnímání informací

Má v sobě účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků

Pomáhá zintegrovat zážitkové a pravohemisferické postupy do výuky, jak podpořit kreativitu a využít její energie v procesu

Zahrnuje použití nejúčinnějších prvků z metod Sugestopedie/Superlearningu

Odnesete si praktické postupy a návody, které lze ihned praktikovat, převzít či se jimi inspirovat

alt


Obsah pro celý seminář

 • Koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch
 • Techniky jak si pojmy zapamatovat bez memorování
 • Zapojení podvědomých procesů a periferního vnímání
 • Diagnostika, testování studijního typu /vizuální,auditivní,kinestetický + kanály R,T + emoční/
 • Pro tyto studijní typy a jednotlivé modality - praktické postupy a jak je zahrnout do výuky
 • Nejzákladnější zákonitosti vnímání aj. specifika při učení jazyků, které tradiční přístup nerespektuje tj. neurologická smyčka, vlastnosti krátkodobé paměti, zákon 8, zákon překódování do dlouhodobé paměti, stresová reakce a neopravování/nepřímé opravy,vlastnosti We+Bro zón/ a jejich praktické uplatnění ve vyučování jazyků
 • Reflexívní přístup (opačný) při prezentaci gramatiky a zakotvení gramatických jevů zážitkovými metodami
 • Praktická sugestopedie/superlearning krok po kroku a j.rozbor - reflexe
 • Cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání
 • Využití relaxací, prokládání fází, účinná metoda "sendvičů"
 • Vyvážení pravo a levohemisferického přístupu
 • Postupy aktivace "zapomenutých" znalostí
 • Navazování na mnemotechnické pomůcky
 • "Instant speaking" a "organický postup"
 • Zážitkové a pravohemisferické aktivity na zažití gramatických jevů a slovní zásoby (dny v týdnu, spelling 3způsoby, předložky, časy přít.prostý, průběhový, min.průběhový, předpřítomný, souslednost, existencionální vazba, podmínkové věty, aktivizace 100 nepravidelných sloves, apod.)

 

 

POZOR - při přihlášení do 7. září 2016 je cena 2300 Kč, při přihlášení od 7. září 2016 je cena 2500 Kč!!!

 

 

Mgr. Petr Vladyka   - více než 20 let vede kurzy na bázi superlearningu. Jako externista vede univerzitní semináře na téma "Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání", dále kurzy a akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, efektivní studium, komunikaci a rozvoj kreativního myšlení