Setkání o intuitivním zpěvu "KOUZLO LIDSKÉHO HLASU - HLAS JAKO DAR"

Setkání o intuitivním zpěvu "KOUZLO LIDSKÉHO HLASU - HLAS JAKO DAR"

11
říj
2016
Setkání o intuitivním zpěvu "KOUZLO LIDSKÉHO HLASU - HLAS JAKO DAR"

11. říjen 2016 18:00

Centrum ArkánaSetkání o intuitivním zpěvu

Lidský hlas je nejmocnější hudební nástroj, který jako lidé máme.

 

Většina lidí si myslí, že neumí zpívat. Lidský hlas je však sval, který lze vytrénovat od určitého tónu. Kdo neumí zpívat, jak si myslí, je to jenom emocionální blok, jež vzniká během našeho života, a je důležité tuto oblast rozvíjet. Podle Indů je lidský hlas nejdokonalejším hudebním nástrojem. Zpěváci a zpěvačky jsou také nejvíce uctíváni. Ukázalo se, že šamané všech dob a končin světa, stejně jako tibetští mniši, indičtí nádajógíni, uměli vědomě léčit zvukem. Právě dnes, v době globálního zamoření a znečištění na všech úrovních (morální, rozumové a duchovní, ale i hlukové), je zvuk, hudba, ale i obyčejný lidský hlas, jeho dalekosáhlý vliv na člověka, tím nejlevnějším ale i nejúčinnějším léčebným prostředkem. Hlasivky jsou patrně nejdokonalejším svalem lidského těla. Dokáží příčně, podélně i vlnovitě kmitat až v desítkách tisíc kmitů za minutu. Stav napětí svalů hlasivek je přímo úměrný emočnímu napětí člověka. Když má člověk trému, strach, má stažené hrdlo a především hlasivky. Stačí si ale chvilku zazpívat – uvolnit hlasivky – a jde to i téměř neslyšitelným mručením, a člověku je psychicky lépe: uvolní emoční napětí.

 

Z tohoto hlediska Jana učí lidi vracet k užívání vlastního lidského hlasu jako nástroje pro samoléčení a samoharmonizaci lidského těla, emocí, zvládání stresu a pochopení sebe sama.

 

Některé poznatky blahodárnosti zpěvu:

  • Zpěv produkuje endorfiny v těle, dodává energii a posiluje celý náš organismus
  • Zpěv podporuje lepší krevní oběh a zajistí tak lepší okysličení buněk
  • Zpěvem produkujeme hormon radosti stejně jako při pohlavním aktu
  • Břišní a mezižeberní svaly jsou při zpěvu posilovány
  • Zpívání zvyšuje paměť a koncentraci
  • Zpěv omezuje množení bakterií v nose a krku

 

 

Provází

PhDr. Jana Cachová Yannii

http://www.vyrovnanost.cz

 

 

Jana má osmileté základní vzdělání hry na housle, vyzkoušela si i hru v orchestru, nicméně zkušenosti v klasické výuce ji odradily do doby, než poznala Vlastimila Marka a jeho přednášky a knihy o hudbě a zvucích. Začala se věnovat intuitivnímu zpěvu, sborovému zpěvu jen krátce a hře na různé nástroje – šamanský buben, jembe, píšťaly, kytaru a další.

Co je nejvíc přirozené pro Janu je lidský hlas, který máme vždy s sebou a dokáže o nás mnohé prozradit, analýze hlasu se věnuje z hlediska praxe každý den. Podle hlasu poznává nitro lidí a zvuky přírody dokáže vnímat skrze svůj hlas, umí se naladit na zvuky Země a Vesmíru a to intuitivně bez přípravy dokáže zazpívat svým hlasem. V přírodě je hlas nejpřirozenější a v podobě meditace zpěvem, cvičením jógy v Posvátné geometrii a učením dávných kultur, přibližuje lidem skutečný potenciál sebe sama, a pomáhá jim více poznat jejich vlastní cestu skrze srdce a velkou životní sílu Prány, z níž všichni žijeme.

 

V červnu 2016 Jana Cachová vydala CD Intuitivní zpěv - Léčení zvukem. Písně v něm obsažené Jana nazpívala v průběhu roku; natočeny byly ve Zlínském nahrávacím studiu Davidem Schwarzem.Arkána    |    Centrum Arkána