Metamorfní technika II. - Uvědomění aneb Co se děje v prenatálu?

Metamorfní technika II. - Uvědomění aneb Co se děje v prenatálu?

27
kvě
2018
Metamorfní technika II. - Uvědomění aneb Co se děje v prenatálu?

27. květen 2018 10:00 - 18:00

Centrum ArkánaMetamorfní technika II. - Uvědomění aneb Co se děje v prenatálu?

Navazující kurz na základní kurz metamorfiky 

 

Jak prenatální vývoj ovlivňuje zdraví a charakter člověka, praktické příklady.

Jaké vlivy působí na kvalitu prenatálního vývoje.

Co ovlivňuje formování základní struktury - matrice budoucí lidské bytosti?

Provázanosti a principy vzniku a vývoje člověka.

Kořeny ovlivňující naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem.

Spojitosti vývoje člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné (vědomí).

Jak se v průběhu prenatálního vývoje formuje fyzické tělo, emoce, psychické zdraví a životní vzorce.

 

 

MT je výjimečná a zároveň jednoduchá a příjemná metoda pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura - matrice naší bytosti. Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

 

Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost.

 

 

PROGRAM:

Teorie, praktické příklady, praktické provedení technik

· vliv kvality početí, prenatálního vývoje a porodu na formování člověka

· vliv prenatálních traumat na vytvoření pouta mezi matkou a dítětem

· psychosomatická mapa souběžného vývoje těla a vědomí

· propojení mysli a těla

· prenatální schéma vývoje a systém tělesných čaker

· úrovně ovlivňované prenatálním vývojem a jejich vztah k jednotlivým fázím 

prenatálního vývoje (úroveň fyzická, emoční, mentální, chování)

· AKTIVNÍ MEDITACE PRO KONTAKT S VNITŘNÍM VEDENÍM

· MOŽNOSTI VLASTNÍHO POTENCIÁLU V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

· SCHÉMA POČETÍ jako praktika pro uvedení čehokoliv do plného potenciálu

 

 

Provází

Jitka Třešňáková

http://www.inspirala.cz
Arkána    |    Centrum Arkána