Dvoudenní festival "DNY ZDRAVÍ ZLÍN"

Dvoudenní festival "DNY ZDRAVÍ ZLÍN"

22
bře
2014
Dvoudenní festival "DNY ZDRAVÍ ZLÍN"

22. březen 2014 09:00

Centrum ArkánaDvoudenní festival

Můžete se těšit na přednášky o zdravém životním stylu, o alternativních způsobech návratu ke zdraví a vlastní jedinečné přirozenosti....

 

Po celou dobu festivalu budete mít možnost přijmout osobní sdělení od andělů, nechat si vyložit svou auru, vyložit karty, nechat si číst z ruky, nakoupit harmonizující obrázky, přírodní kosmetiku, šperky z drahých kamenů... Nebo si jen tak s přáteli posedět u výborného čaje, kávy, moučníků a vegetariánského občerstvení...

 

Zveme Vás na přednášky o feng-šuej - očista prostoru, o vnímání svého těla, o homeopatickém léku, který nám pomůže vytvořit si zdravé hranice, vitariánství, léčení šamanským bubnováním, kabala, vztazích a umění milovat, o Atlantidě...

 

Možnost individuálních andělských terapií - Šárka Litošová vám odpoví na vaše otázky prostřednictvím andělů (200 Kč/cca 20 min).

 

Můžete si v rychloporadně Míši Válkové nechat udělat rozbor vašeho prostoru (200 Kč/cca 30 min). Můžete si také nechat věštit z ruky - chiromantie.

 

Dále je možnost nechat si vyfotografovat svoji auru - festivalová cena 500 Kč, či vyložit karty.

 

Po celou dobu festivalu pro Vás bude zajištěno vegetariánské občerstvení - živá strava.

 

 

Jednorázové vstupné na jednu přednášku 80 Kč

 

 

 

Focení aury a diagnostika čaker

Chcete získat přehled o svém energetickém stavu a stavu čaker? Díky fotografiím aury a diagnostice čaker včas zachytíte nerovnováhu v těle, můžete mnohému předejít a víte, kde na sobě začít cíleně pracovat.

Focení aury, diagnostika čaker, osobní konzultace 20 min./ cena 500 Kč.

Helena  a Lukáš Hudečkovi

Péče o duši

Kroměříž

www.peceodusi.net

tel:  774 436 304

 

 

 

PROGRAM:

 

Centrum Arkána

 

 

 

9:00 - 10:30 hod

Přednáška  "Jak se má tvé tělo?"

Elen Šubčíková

Ve své praxi fyzioterapeuta se denně setkává s tím, že lidé dostatečně nevnímají své vlastní tělo, jeho jednotlivé části a to, jak se pohybuje. To Elen přivedlo k vytvoření kurzu, kde se zaměřuje právě na vnímání (prožití) pohybu a jednotlivých částí těla. Součástí kurzu je nazorné vysvětlení pohyblivosti páteře, chodidla a dýchání. Pro lepší uvědomění se využívá jednoduchých pomůcek a také pastelek.

Kdo se chce lépe seznámit se svým tělem, je vítán.

 

 

 

11:00 - 12:30 hod

Přednáška  "Živá strava"

Vladimír Böhm

Živá strava rostlinného původu je základem stravování člověka. Tato strava zrcadlí původní záměr Stvořitele, jakou výživu by měl člověk přijímat. Šťavnaté plody, zelené listy a ostatní druhy zeleniny představují ten nejlepší zdroj životodárné energie, kterou denně člověk potřebuje. Stejně i ořechy a semínka představují obrovské zásobárny životodárných energií v koncentrované formě...

 

 

 

13:00 - 14:30 hod

Přednáška  "Často mě trápí, že neumím říci ne!"

Dana Haničincová

Tentokrát si budeme na homeopatické přednášce povídat o vynikajícím léku dnešní doby, který nás učí si stanovit vlastní hranice a ubránit je vůči okolnímu světu.
Popřípadě bude přednášku doplňovat ukázka homeopatické konstelace zaměřené na toto téma.

 

 

 

15:00 - 16:30

"Terapie Oliver - šamanské léčení"

V rukou šamana má buben své posvátné poslání. Jeho prostřednictvím se šaman dostává do transu a na cestu do jiných realit, kde získává potřebné informace (princip šamanského léčení). V rukou muzikoterapeuta je šamanský buben zdrojem léčivých vibrací, které působí na všechny úrovně člověka a monotónní rytmus synchronizuje činnost mozkových hemisfér, čímž navozuje stav rovnováhy.

 

 

 

17:00 - 18:30 hod

Přednáška  "Atlantida"

Ivona Juříková

Atlantida byla pevninou mezi Evropou a Amerikou, jež je nyní zaplavená Atlantským oceánem. Po 240 000 let byla předmětem božského pokusu, jenž měl za cíl zjistit, zda lidé dokáží žít ve fyzickém těle a současně si při tom udržet své spojení se Zdrojem. Téměř každý na Zemi prožil vtělení v Atlantidě, v níž se nashromáždilo velké duchovní a technologické vědění, jež přesahuje vše, co jsme v současné době schopni pochopit.


Již v té době měla naše planeta vystoupit do vyšších dimenzí, ale roztržením merkaby a zničením 12-ti vláknové DNA jsme se propadli zpět. Nyní nastává čas, kdy máme možnost rozvinout další Zlatý věk.


Na přednášce vám Ivona přiblíží Zlatý věk Atlantidy, tak jak si ho pamatuje ze svého minulého života, doplněný o informace, které se ke mně dostaly v současnosti. Prostřednictvím jejích slov se ponoříte do této doby, naladíte se na energie Atlantidy a vstřebáte do sebe moudrosti této doby. Dozvíte se informace o vzniku i zániku Atlantidy, o tom, jak se v této době žilo, o křišťálových lebkách, krystalech, křišťálových pyramidách, o obyvatelstvu, energiích, atlantském léčení, 12-ti vláknovém DNA, o jednorožcích, merkabě apod.


Na konci přednášky si uděláme léčivou meditaci, ve které půjdeme společně do Zlatého věku Atlantidy.

Podíváme se do Poseidonova chrámu k hlavnímu krystalu, ze kterého budeme čerpat svými vyššími čakrami energii, moudrost, světlo a lásku, které tento krystal vyzařuje. Naladíme se také na elementy v nás a srovnáme je.

 

 

 

 

UČEBNA A

 

9:00 - 10:30 hod

Přednáška  "Čištění prostorů, zbavme se nepořádku"

Michaela Válková

Často i nevědomky kolem sebe a v sobě schraňujeme vše co je možné. Mnohokrát se dostáváme do období stagnace, opětovně se vypořádaváme s různými chronickými komplikacemi, které se nám neustále vracejí, nevíme co chceme a hlavně máme  sami v sobě a v mnoha oblastech našeho života totální zmatek a naprostý CHAOS.


Naše okolí (obydlí)  je nám skvělým pomocníkem ve formě zrcadla a pomoci si v tomto případě musíme a můžeme doopravdy pouze my sami, svým přístupem a svou vlastní aktivitou. Stále něco odkládáme, stále něco hledáme..., ale pokud najdem sami sebe ve všem - tak nastává pravý a jedinečný ŽIVOT!

 

 

 

 

 

11:00 - 12:30 hod

Přednáška "Atlantská kabala - obraz duše skrze magii písmen a čísel"

Jana Barešová

Pochopení vlastní osobnosti, životní cesty, strom života, vznik stvoření, kosmické zákonitosti a jejich vliv na náš život...

 

 

 

 

13:00 - 14:30 hod

Přednáška "VZTAHY.... umění milovat"

Mirka Resslerová

- jak si uvědomujeme sami sebe ve vztazích

- rodinné vzorce a jejich přijímání

- role oběti

 

 

 

15:00 - 16:30 hod

Přednáška "Ženská šifra" - přednáška o problematice závažných ženských onemocnění a léčivých účincích

stravy

Martina MenšíkováArkána    |    Centrum Arkána