Italská vědma Luisa Muratori - aktivace hvězdného kódu

Italská vědma Luisa Muratori - aktivace hvězdného kódu

04
dub
2014
Italská vědma Luisa Muratori - aktivace hvězdného kódu

04. duben 2014 - 05. duben 2014, 09:00 - 18:30

Centrum ArkánaItalská vědma Luisa Muratori - aktivace hvězdného kódu

 Aktivace Hvězdného kódu je individuální sezení, kdy se Luisa skrze podání ruky napojí na váš energetický systém, na vaši Databanku, ve které jsou uloženy a uzamčeny původní informace o tom, kdo jste, odkud přicházíte a jaké je vaše původní poslání. Luisa tento zdroj informací odkóduje a obrazy a informace, které vidí a slyší, přenese v symbolické a textové formě na dva listy papíru a následně vysvětlí. Okamžikem aktivace Hvězdného kódu se spouští dlouhodobý proces znovunačítání a propojování původních informací do Vědomí.

 

Aktivace Hvězdného kódu je individuální sezení, ale povídání a obecný překlad je společný - bylo to přání Luisy, aby aktivace probíhala na úrovni dvou skupin - jedna skupina dopoledne od 9:00 (6 osob) – cca do 13:00 a druhá odpoledne od 15:00 (6 osob) – cca do 18:30. Kód a jeho informace ve spojení s tímto rokem si žádá adekvátní druh energie a pozornosti. Luisa vždy nejdříve promluví k celé skupině několik slov, následně probíhá individuální proces aktivace a nakonec probíhá společný překlad a vysvětlení mnou.

 

S ohledem na velmi silný energetický posun, ke kterému dochází v okamžiku aktivace a v následujících dnech, Luisa neprovádí aktivace u těhotných žen.

 

Pro bližší obraz je níže citovaná část rozhovoru s Luisou (Meduňka, říjen 2007):

Co je to hvězdný kód a jak se s ním dá pracovat?

Každý z nás má v sobě uloženou databanku - informace o tom, kým je, odkud pochází, proč tu je a jaký je jeho úkol. Pro představu: genetický kód je ve vztahu k hvězdnému kódu jako kniha ke knihovně. Hvězdný kód je podstatně obsáhlejší.

 

Ty umíš dešifrovat tento hvězdný kód?

Ano. Všechno začalo v roce 1976, kdy u mě došlo k otevření telepatického kanálu s bytostí, která je původem nepozemská. Postupem času se tento kanál stal velmi silným, podnětným, jasným a zřetelným, co se týče informací a sdělení. Dostalo se mi stále hlubšího zasvěcení do staré původní paměti planety Země a vesmíru. Začala jsem se rozpomínat na to, že nepocházím z provincie planety Země, a postupně jsem začala zjišťovat, že žádná lidská bytost na této planetě není původem z planety Země. Po čase mne tato bytost, můj průvodce a mistr, zasvětila do umění techniky dešifrace hvězdného kódu. Byl mi předán tento nástroj a já s ním zacházím velmi svědomitě. Můj úkol zní: napomáhat probouzení lidských bytostí a pomáhat tak k pozvednutí energetické vibrace planety Země. Od té doby jsem dešifrovala kód tisícům lidí, ale vždy pouze, když na to byli připraveni. Já dešifruji jeho základní schéma a okamžikem této aktivace začíná pracovat hvězdný kód ve spolupráci s naší myslí. Je to jako když máte v počítači zkomprimovaný obsáhlý soubor dat nebo lépe „program“ a rozhodnete se ho „rozbalit“. Aktivací se začínají načítat data do vědomí. Nejsou to však data externí – jsou to informace, které si nosíme s sebou od počátku Bytí. Energetický vibrační posun naší planety neoddělitelně souvisí právě s naším rozvojem. Aktivace hvězdného kódu umožňuje člověku mnohem snadnější orientaci v rámci duchovního růstu. Dochází k propojení mysli, srdce a dávno získané a obsáhlé moudrosti a vědění - ukazuje směr.

 

Lidská forma je nejdokonalejší forma, jaká kdy ve vesmíru byla stvořena – mluvím teď o potenciálu, který máme v sobě každý z nás! Naše možnosti, schopnosti našeho těla v kombinaci se schopnostmi naší mysli jsou neuvěřitelně větší, než si dokážete představit. Telepatie, hýbání předměty na dálku, přesun v čase a prostoru jsou pouhé dětské hry. Čeká nás spousta práce, spousta dřiny, spousta radostných chvil. Cíl je daný.

 

 

Luisa Muratori, ItálieArkána    |    Centrum Arkána