Dvoudenní zážitkový workshop "Proč se bojíme změn"

Dvoudenní zážitkový workshop "Proč se bojíme změn"

01
bře
2014
Dvoudenní zážitkový workshop "Proč se bojíme změn"

01. březen 2014 - 02. březen 2014, 00:00 - 06:00

Centrum ArkánaDvoudenní zážitkový workshop

Ne nadarmo se říká, že život je změna. Naše pozitivní tendence k harmonii nás vede k tomu, abychom neustále hledali v životě vlastní sílu, abychom neustále měnili zaběhaná schémata a vzorce chování, které nám brání prožít život tak, jak si jej přejeme prožít - s radostí. To, co nám v tom brání, jsme ale jen my sami, náš strach z neznámého, z nejistoty, z toho, abychom neublížili, neustálá sebekontrola...

Na workshopu si vysvětlíme, jak funguje náš mozek, jak pracují obě hemisféry a především, jak je dostat do rovnováhy pomocí rytmu šamanského bubnu a hudby, pomocí meditace při poslechu CD "Voices of Intuition" a techniky ukotvení záměru.

Takto lépe pochopíme náš strach a získáme odvahu vydat se vlastní cestou, bez strachu. Je velmi důležité při procesu změn podpořit naši pravou hemisféru, intuitivní a kreativní, která je zvídavá, přináší nové a nové informace, vjemy, zážitky. Pracuje odvážně a s lehkostí..

Hlavní funkcí levé hemisféry je lineární zpracování informací, postupný analytický proces a nepřetržité spojení s našimi minulými zkušenostmi uloženými v paměti. Je určena pro vnímání a plánování lineárního času. Levá hemisféra se specializuje na vědu, matematiku a zpracování řeči. Pracuje přesně, s očekávatelným výsledkem, detailně a soustředěně. Je duduktivní, racionální a produkuje vědomí. Zároveň je však velmi konzervativní - vyvozených závěrů a osnov na základě zkušeností se nechce vzdát. A protože je náš intelekt na vysoké úrovni, umí briskně argumentovat a zdůvodnit, proč je jakákoli změna zbytečná či riskantní. Stává se tak naším největším blokem v kreativním hledání nových řešení.

Pravá hemisféra se podílí převážně na zpracování vizuálních a prostorových informací, vytváří analogie. Chce dospět k syntéze, chce mít přehled! Pravidla a zákonitosti ji nezajímají. Může tedy neustále inovovat a tvořit a přitom rozprašovat do ztracena stará pravidla. Umělecké, hudební a tvořivé schopnosti jsou na pravé hemisféře silně závislé.

Pravá hemisféra je sídlem intuice, spontánnosti, hravosti, nadšení, představivosti a podvědomí. Nejzajímavější je však schopnost pravé hemisféry pojmout všechny informace najednou, právě proto má pravá hemisféra přístup k neviditelnému moři informací, je s touto inteligentní energií v kontaktu převážně podmědomě.

Vědomě se s ní můžeme spojit pouze tehdy, když jsou obě hemisféry harmonicky synchronizovány.

Tato meditace, šamanská cesta, práce se záměrem, symboly a s představami, vede k prohloubení našich přirozených schopností komunikovat se sebou samým a dozvědět se tak, co v životě potřebujeme, co chceme a jak můžeme využít všechen náš tvořivý potenciál.

Pavla Štěpničková hostem Jana Krause: http://www.youtube.com/watch?v=pe5EwGISwgA

 

Cena 2000 včetně CDArkána    |    Centrum Arkána