Filipínské léčení - Rev. Estela Palaris Orbito

Filipínské léčení - Rev. Estela Palaris Orbito

14
bře
2014
Filipínské léčení - Rev. Estela Palaris Orbito

14. březen 2014 15:00

Centrum ArkánaFilipínské léčení - Rev. Estela Palaris Orbito

Každý má vedle duchovního těla i fyzická těla, která mají vlastní energie. Slabost na fyzickém, emocionálním nebo mentálním těle léčitel vycítí, protože energie nejsou v rovnováze. Příčinami jsou většinou energetické bloky na fyzickém nebo duchovním těle. Úkolem léčitele je tyto energie přivést do rovnováhy, aby došlo ke kompletnímu vyléčení.

Může bloky pomocí duchovní energie nebo holýma rukama vyrušit, podle vnuknutí jeho duchovního vedení.

Když jsou vyrušeny všechny bloky, léčitel zprostředkovává všechny energie do psychické a spirituální úrovně k dokončení léčení. Aktuální síly duchovního léčení spočívá ve spojení člověka s Božskou - duchovní podstatou života. Léčitel je přitom vlastně médium, skrz které protékají léčebné impulsy duchovní síly a Božího milosrdenství.

Tyto impulsy mohou nastavit trvalé zdraví, když člověk převezme bezpodmínečnou zodpovědnost za veškeré souvztažnosti se svým životem.

Léčení začíná v 15 hodin úvodním požehnáním - léčitel žehná přinesenou vodu a předměty a v transu také žehná jednotlivě všem lidem a dává osobní sdělení, žehná všechny přítomné kokosovým olejem.

ÚVODNÍ ČÁST ŽEHNÁNÍ JE ZDARMA - ZÚČASTNIT SE MŮŽE KDOKOLI.Arkána    |    Centrum Arkána